Анима и Анимус – фотографски поглед към безсъзнателното

2 Responses

  1. Персоната може да е свързана с родовата идентичност, с определен стадий на развитие , социален статус или професия. Анима и анимус    Женското проявление в мъжа се нарича негова Анима, а мъжкото проявление в жената – Анимус.

  2. Архетиповете на Анима и Анимус съществуват реално и несъзнавано във всеки индивид. Тази безсъзнавана представа за идеалния партньор подтиква хората към създаване на любовни отношения. Тяхното провяване е неизбежно повлияно от образа на родителя от противоположния пол, тъй като това е първия представител на този пол, който е опознат отблизо. Така се формират родителските комплекси, които са сгъстен израз на отношенията ни с родителите и направляват вътрешната динамика на голяма част от индивидуалните преживявания. От качеството и вида на преживяванията с родителите по-късно се определят и качеството и вида и на интимните отношения с любовния партньор.

Напиши коментар